Conditii comerciale

Pentru GITTERWELD fiecare client este special, așa cum si fiecare proiect are specificațiile si dificultățile lui si din motivul acesta, la fiecare cerere de oferta am dori sa ne furnizați informații cât mai detaliate. Ulterior studieri acestor informații, veți primi din partea noastră oferta de preț solicitata. După confirmarea acceptului Dvs., emitem formularul de comanda, sau trimitem contractul, după caz.

In cazul in care aveți desene in format CAD/CAM care necesita proiectarea grătarelor metalice pe platforme, sau a gardurilor metalice, este obligatoriu sa respectați termenii de plata cu care ați fost de acord conform acceptării si semnării formularului de comanda. Proiectarea lor poate sa dureze in funcție de complexitatea desenelor si amploarea proiectului.

După ce proiectarea s-a finalizat si sunteți de acord cu datele si desenele finale care rezulta din documentația tehnica (dimensiuni, decupaje, cantitatea totala etc.),se demarează etapa de producție.

Condițiile de livrare (termen si locul de livrare) vor fi respectate după terminarea proiectării, daca a fost necesara conform comenzii sau a contractului.

Termeni si condiții generale 

Acest website (denumit în cele ce urmează website) este proprietatea exclusiva a GITTERWELD S.R.L. , iar accesul și utilizarea lui se supun următorilor Termeni şi condiții de utilizare și oricăror reglementări legale în vigoare. Citiți cu atenție Termenii și condițiile de utilizare, accesarea și/sau utilizarea website-ului, implica acceptarea acestora.

Întregul conținut al site-ului gitterweld.ro, incluzând texte, imagini, reprezentări grafice, butoane, programe, elemente de grafica web, scripturi si orice alte date, este proprietatea GITTERWELD S.R.L., si este protejat conform Legii drepturilor de autor si legilor privind dreptul de proprietate intelectuala si industriala.

Este interzisă utilizarea website-ului sau conținutului sau într-o manieră care deranjează alți utilizatori ai website-ului, încalcă drepturile acestora, întrerupe funcționarea corespunzătoare a website-ului sau afectează informația prezentată pe website și/sau software-ul care controlează funcționarea acestuia. Nu este permisă utilizarea website-ului sub un nume fals sau evitând măsurile de securitate aplicate secțiunilor blocate ale website-ului. Este interzisă utilizarea website-ului sau a conținutului acestuia într-o manieră care constituie sau încurajează comportamente ce pot fi considerate infracțiuni, implică responsabilitate civilă sau care încalcă legile țârii.

GITTERWELD S.R.L. și nicio altă parte implicată în crearea, producerea sau livrarea acestui website nu își asumă responsabilitatea pentru nicio pierdere, daună sau niciun cost, precum și pentru nicio daună directă, accidentală, secundară, specială sau tipică rezultată din utilizarea website-ului sau a serviciilor (inclusiv responsabilitatea pentru transmiterea întârziată sau incorectă a informațiilor, întreruperea, suspendarea sau anularea website-ului).

GITTERWELD S.R.L. nu își asumă responsabilitatea pentru daune asupra echipamentului sau viruși care pot infecta calculatorul ca urmare a accesării, utilizării sau vizitării website-ului sau a utilizării conținutului acestuia.

Nici o parte a acestor Termeni şi condiții de utilizare nu vor exclude sau limita responsabilitatea GITTERWELD S.R.L. pentru nici o situație asupra căreia responsabilitatea nu poate fi exclusă sau limitată conform legilor aflate în vigoare.

Este interzisa copierea, distribuția, transmiterea, publicarea, reproducerea, crearea unui document derivat din orice informație sau serviciu, obținute de pe sau prin intermediul site-ului. Folosirea fără acordul scris a GITTERWELD S.R.L. a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor in vigoare.

Este interzisa transmiterea de informații la care aveți acces prin intermediul site-ului gitterweld.ro, către persoane sau departamente de la firme concurente.

Prin vizitarea produselor prezentate in website, utilizatorul se declara de acord asupra faptului ca Legile Romane vor guverna Condițiile si Termenii de utilizare de mai sus si orice disputa de orice fel care ar putea sa apară intre utilizator si societatea GITTERWELD S.R.L.  si partenerii săi. In cazul unor eventuale conflicte intre GITTERWELD S.R.L.  si clienții săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabila. Daca rezolvarea pe cale amiabila nu va fi posibila, conflictul va fi soluționat in instanța, in conformitate cu legile romane in vigoare.

GITTERWELD S.R.L. poate revizui și actualiza acești Termeni şi condiții de utilizare în orice moment. Aceste revizuiri se vor aplica si activității dumneavoastră ce implica site-ul, prin urmare trebuie să vizitați periodic această pagină pentru a verifica Termenii și condițiile de utilizare în vigoare.

Informațiile prezentate pe website au caracter informativ si sunt documentate sau modificate de către GITTERWELD S.R.L. De asemenea, din considerente legate de spațiu si coerenta structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete, însă GITTERWELD S.R.L. face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante.

In acești Termeni si Condiții, următorii termeni vor însemna:

Cumpărător: persoana fizica, agent economic sau alta entitate juridica care emite o comanda.

Vânzător: societate comerciala GITTERWELD S.R.L., având sediul social in București, Sector 6, număr registru comerțului J40/18750/08, CUI RO24696555.

Bunuri si Servicii: orice proiect la cheie, echipament, material si/sau parte a acestora sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile menționate in comanda sau privitoare in alt mod la acestea care urmează a fi furnizate de către Vânzător cumpărătorului.

Comanda: un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre vânzător si cumpărător prin care vânzătorul este de acord sa livreze bunurile si serviciile si cumpărătorul este de acord sa primească aceste bunuri si servicii si sa facă plata acestora.

Daca vânzătorul confirma comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor comenzii. Acceptarea comenzii de către vânzător se considera finalizata atunci când exista o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea vânzătorului către cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu considera in nici un moment o comanda neconfirmata ca având valoarea unui contract.

Comanda intra in vigoare la emiterea facturii proforme de către vânzător. Informarea despre emiterea facturii proforme se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii si condițiile generale de vânzare vor sta la baza comenzi semnate si stampilate de citre cumparator, in completarea acestuia fiind Certificatul de Garanție emis de către vânzător sau un furnizor al acestuia, precum si Declarația de Conformitate si Certificatele de Calitate ale produselor facturate.